سراج

إِنِّی أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

سراج

إِنِّی أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

_______________________________
منم و
این صنم و
عاشقی و
باقی عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر . . .
_______________________________

نوا
تبلیغات
واجب فراموش شده...!
خدای متعال در زبان این تأثیر را قرار داده است، در امر و نهی این اثر را قرار داده است، ما چرا این حکم الهی را درک نمی کنیم و حاضر نیستیم از این ابزار الهی استفاده کنیم؟ عمل کنید تا ببینید می شود یا نمی شود. حرف بزنید، بگویید، یک کلمه، بیشتر هم نمی خواهد. لازم نیست سخنرانی بکنید، کسی را که می بینید خلافی مرتکب می شود، دروغی را، غیبتی را، تهمتی را، کینه ورزی نسبت به برادر مؤمن را، بی اعتنایی به محرمات دین را، بی اعتنایی به مقررات را، اهانت به پذیرفت های ایمانی مردم را، پوشش نامناسب را، هر کدام از این کارها را کسی انجام داد، یک کلمه، لازم نیست با خشم باشد، یک کلمه آسان بگویید: این کار شما خلاف است، نکنید. شما بگویید، دیگری بگوید گناه در جامعه خشک می شود، تأثیر امر و نهی زبانی -اگر انجام گیرد- از تأثیر مشت پولادین حکومت ها بیشتر است..

پیام های کوتاه
پیوندها

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سیاست» ثبت شده است

ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ, اﻣﺮوز ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ:

سه شنبه, ۵ خرداد ۱۳۹۴، ۰۹:۴۲ ق.ظ

ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﯾﺒﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺎ دﻧﯿﺎ, ﺗﻮسط 5+1 و ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ و اﺑﺮﻗﺪرت ها, اﺷﻐﺎل ﺷﺪﻩ و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﺮداران ﻧﻈﺎﻣﯽ، ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ را آزاد ﮐﺮدﻧﺪ، ﺳﺮداران ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺧﺮﻣﺸﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را آزاد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد!

*****

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ, ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ را "ﺧﺪا" آزاد ﮐﺮد و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﯾﺒﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، آزاد ﺷﻮد، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﺪا، آن را آزاد ﮐﺮد، ﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺪﺧﺪا!

ﺿمنا، ﺳﺮداران ﻧﻈﺎﻣﯽ, اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ آزاد ﺷﺪ! ﭘﺲ ﺳﺮداران ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺗﺴﻠﯿﻢِ زﯾﺎدﻩﺧﻮاﻫﯽِ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪن، ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﯾﺒﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را آزاد ﮐﻨﻨﺪ!

آقاى روحانى، مچکریم که:

1-مسکن مهر رو تعطیل کردی

2 - بنزین بی کیفیتتون رو تا دو هفته دیگه گرون تر بهمون میدی

3-آب و برق و گاز رو ۲۵ درصد گرون تر میکنی

4-تورم رو فقط تو آمارها مهار کردی

5-آبرومون رو جلوی آمریکا بردی و تحقیرمون کردی

6 - بیخیال تولید و اشتغال شدی و چسبیدی به مذاکرات

7-ما رو قبل از عید واسه چهار تا دونه تخم مرغ و برنج هندی به صف کردی

8-برای تغییر مسئولین به جای داس از کمباین استفاده کردی

9- هر کس ازت انتقاد کنه رو بیسواد میخونی

10- هر جا کم میاری تقصیر ها رو گردن دولت قبل میندازی

11-قرار شده هرکى یارانه بگیره,بانک ها بهش وام ندن!

12- براى ندادن 45 تومان پولى که احمدى نژاد,با عزت میریخت تو کارت بانکى,ملت رو مجبور میکنى تو فرمها اعلام گدایی بکنن!

13- روزنامه اى که سیاست هاى دولت رو به حق به نقد کشید بستى!

14-برنامه هسته اى رو که با خون شهدا ساخته شده بود رو داغون کردى!

15- شعار امید دادى ولى ملت رو ناامید و اسرائیل رو طبق گفته خودشان, امیدوار کردى!

16- دولت قبل رو گدا پرور نامیدید ولى الان خودتون به گدایی چندتومان پول یارانه ملت افتادى!

#روحانی مچکریم

  • انتظار

قوه قضائیه تصمیمات جهنمّی گرفته است . . . !

شنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۳، ۰۵:۱۹ ب.ظ

به راستی که باید به مردمی که دستشان از بالا مالاها کوتاه است، حق داد که بگویند: "در کشور ما عدالت وجود ندارد" !

به راستی باید به مردمی که نان زندگیشان را با چنگ و دندان در می آورند حق داد، که به مسئولین دولتی و قضایی بدبین باشند هر چند که همچنان از آرمانها بگویند و پشتیبان نظام باشند؛

سوالی که شخصاً برای من حل نخواهد شد این است که چه کسی باید تمام شدن محکومیت رحیمی، به اسم احمدی نژاد را پاسخ گو باشد؟!

چرا زمانی که تمامی سران "حلقه خیابان فاطمی" دستگیر شده اند، جناب رحیمی راست راست راه برود و آنقدر محاکمه نشده تا مجبور به محکومیتش در دوران احمدی نژاد شوند که سایت ها و خبرگزاری ها و روزنامه های معاند بنویسند: "خط قرمز احمدی نژاد محکوم شد" ؟! . . .

جنابان قوه قضائیه بروید توبه کنید که تصمیمی جهنمّی گرفته اید . . .

چرا که حکمِ محکومیتِ قضاییِ رحیمی، به لطف پوشش وسیع روزنامه های اصلاح طلب و معاند و خارجی، به نام گفتمان رهبری خورده است و پای انقلاب نوشته شده است!

  • انتظار